Strona główna Autorzy Posty przez Artur Cecuła

Artur Cecuła

24 POSTY 0 KOMENTARZE
Teolog protestancki i publicysta. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest magistrem teologii ewangelickiej. Z „FiM” współpracuje od 2003 r. Jego zainteresowania koncentrują się wokół Biblii i aktualnych wydarzeń. Mieszka w Krośnie na Podkarpaciu, więc często korzysta z uroku pobliskich Bieszczadów i Beskidu Niskiego. („Guru” polskich ateistów – przyp. red.).

Czerwony harcerz „Stasiek”

Konspirator, powstaniec śląski, socjalista, poseł. Stanisław Dubois był inicjatorem spalenia kukły Hitlera, czego gestapo mu nie zapomniało. Stanisław Dubois...

Zetemkowcy

Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce powstał w 1922 r. Jego członków nazywano zetemkowcami. Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce...

Młodzież komunistyczna

W 1918 r. nastroje rewolucyjne wśród młodzieży polskiej doprowadziły do tworzenia się organizacji komunistycznych. Legalne czy nielegalne, organizacje te były szybko likwidowane.

Odrzucić konkordat

Ta lewicowa partia chłopska była zdecydowanie przeciwna działalności politycznej kleru i wywieraniu przezeń przymusu religijnego. Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”...

Obrazoburca Wat

Pisarz i poeta Aleksander Wat należał do grupy radykalnych futurystów. Jego myśl oraz postawa polityczna zrosły się z komunizmem, który potem radykalnie odrzucił.

Czerwony intelektualista

Julian Brun był jednym z najciekawszych umysłów w kierownictwie KPP. Publicysta, krytyk literacki, historyk, w 1926 r. wydał głośną książkę pt. „Stefana Żeromskiego tragedia...

Łódzkie koło PZMW

Polski Związek Myśli Wolnej prowadził działalność w latach 1927–1936. Jednym z najważniejszych kół PZMW było koło łódzkie. 12 maja w...

Wolnomyślicielstwo proletariackie

W „czerwonej Łodzi” silniej niż w innych regionach Polski rozwinęło się radykalnie lewicowe wolnomyślicielstwo. W 1890 r. Łódź liczyła 125,5...

„Domek z kart”

Na krótko przed śmiercią, w roku 1940 Zegadłowicz napisał „Domek z kart” – pamfletowy dramat polityczny, demaskujący dwudziestolecie międzywojenne i społeczne...

Dowódca dąbrowszczaków

Józef Strzelczyk był łódzkim robotnikiem, a w czasie wojny domowej w Hiszpanii dowódcą brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Urodził się 11 września...

Przywódcy Bundu

Wiktor Alter i Henryk Erlich byli w przedwrześniowej Polsce ideologami i przywódcami socjalistycznego Bundu. Obaj zostali zamordowani przez NKWD w sowieckich więzieniach.

Bundowcy

Bund był w II RP najliczniejszą i najsilniejszą żydowską partią polityczną. Było to ugrupowanie pozaparlamentarne, krytycznie nastawione do burżuazyjnych rządów, wrogie żydowskiej ortodoksji i syjonistom.

czytaj też