Strona główna Autorzy Posty przez Artur Cecuła

Artur Cecuła

Artur Cecuła
8 POSTY 0 KOMENTARZE
Teolog protestancki i publicysta. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest magistrem teologii ewangelickiej. Z „FiM” współpracuje od 2003 r. Jego zainteresowania koncentrują się wokół Biblii i aktualnych wydarzeń. Mieszka w Krośnie na Podkarpaciu, więc często korzysta z uroku pobliskich Bieszczadów i Beskidu Niskiego. („Guru” polskich ateistów – przyp. red.).

Walki krakowskie 1923 r.

0
W listopadzie 1923 r. proletariat usunął w walce zbrojnej policję i wojsko z kilku dzielnic Krakowa. „Powstańcy”, śpiewając „Czerwony Sztandar”, poszli na rynek, by objąć...

„Poeta wyklęty”

0
Bruno Jasieński był współtwórcą futuryzmu polskiego. Pod wpływem rozruchów krakowskich 1923 r. stał się komunistą. W autoironicznej autobiografii,...

Front Ludowy

0
Nielegalna Komunistyczna Partia Polski istniała do 1938 r. Faktycznie zlikwidował ją Józef Stalin. Od wiosny 1929 r. obóz sanacyjny...

Czerwony sztandar

0
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski powstała w 1918 r. Opowiedziała się za dyktaturą proletariatu i świeckim państwem. KPRP, później...

Ireny antyklerykalne

0
Uczoną Irène Joliot-Curie, działaczkę ludową Irenę Kosmowską i emancypantkę Irenę Krzywicką łączyły: walka o postęp społeczny i polityczny, o równouprawnienie kobiet oraz silny antyklerykalizm.

„Sygnały”

0
W okresie międzywojennym lwowskie „Sygnały” były jednym z czołowych periodyków polskiej lewicy inteligenckiej. Redagował je Karol Kuryluk, współorganizator zjazdu lwowskiego w 1936 r.

Posłowie rewolucyjnego Bloku

0
W 1925 r. lewica rewolucyjna utworzyła w Sejmie I kadencji Blok Robotniczo-Chłopski, który liczył 17 posłów. Były wśród nich ciekawe postacie: Ballin, Bon, Hołowacz,...

Samopomoc chłopska

0
Polsce przedwrześniowej funkcjonowały w krajobrazie politycznym wsi legalne partie rewolucyjne. Jedną z najważniejszych było Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”.

CZYTAJ Też

UOKIK zajmie się kurią

0
UOKiK Katowice wszczyna postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Archidiecezję Łódzką. Chodzi o cmentarz w Brzezinach.

świeckie państwo