Strona główna Autorzy Posty przez Bolesław Parma

Bolesław Parma

27 POSTY 0 KOMENTARZE
Absolwent Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i syna. Od 35 lat prowadzi działalność kaznodziejsko-duszpasterską w autonomicznych zborach protestanckich. Przez kilka lat prowadził ją również wśród osób uzależnionych od alkoholu. W 2000 r. rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Fakty i Mity”, która trwa aż do teraz. Owocem tej współpracy – artykułów, które ukazywały się w „FiM” – jest kilka książek: „Prawda o dogmatach Kościoła katolickiego”, „Przypowieści Jezusa”, „Niepokorni synowie Kościoła”, „Pytania dotyczące Biblii”, „Pytania i odpowiedzi”, „Biblia, wiara, religia” oraz „Świat i Kościół w proroczej perspektywie”. Pasjonuje go biblistyka, historia, archeologia, literatura. Urzeka piękno gór, lasów, przyrody. Wolne chwile lubi spędzać przy dobrym filmie, książce, muzyce. Amatorsko sam gra na gitarze i harmonijce ustnej. (Wspaniale śpiewa! Ma serce anioła i duszę czystą jak woda z najczystszego źródła – przyp. red.).

Spragnieni sprawiedliwości

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6). Czwarte błogosławieństwo, które Jezus skierował do otaczających go tłumów, miało równie...

Pociecha w smutku i wyciszeniu

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię (Mt 5,4–5). Powyższe stwierdzenia...

Błogosławieni ubodzy

Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże (Łk 6,20). Porównując przytoczony tekst z Ewangelią Mateusza, łatwo można zauważyć, że gdy...

Wybory

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Jest szansa, aby coś zmienić w naszym kraju. To szansa również dla tych ewangelicznie wierzących oraz wielu...

Politycy a religia

Jeden z Czytelników pyta: Czy właściwą rzeczą jest, aby politycy wspierali doktryny kościelne, gloryfikowali patronów i świętych oraz prowadzili kampanię upamiętniającą 100....

Klerykalizacja Polski

Według Encyklopedii PWN klerykalizm (łac. clericalis – duchowny) to kierunek dążący do zapewnieniaKościołowi decydującego wpływu na życie publiczne, polityczne, społeczne oraz...

Państwo a Kościół (2)

Od czasu, kiedy cesarz Konstantyn wyniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej, a biskupi Rzymu sformułowali teorię o nadrzędności władzy duchowej nad świecką, papiestwo dążyło do podporządkowania...

Państwo a Kościół (1)

Niektórzy klerykałowie wychodzą z założenia, że skoro związek religii z państwem istniał od zarania dziejów, to powinien pozostać nienaruszony, bo jest on podstawą europejskiej kultury i cywilizacji....

Dary duchowe

Zielonoświątkowcy i inni charyzmatyczni chrześcijanie twierdzą, że skoro Bóg się nie zmienia, to i dzisiaj mogą czynić to, co czynili apostołowie....

Zesłanie Ducha Świętego

Według Dziejów Apostolskich (2,1–21) wylanie Ducha Świętego, o którym mówi Księga Joela (3,1–2), zbiegło się z biblijnym świętem Szawuot, czyli Świętem...

Eliasz a dzień Pański

W końcowej części Księgi Malachiasza czytamy: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci...

W oczekiwaniu na Mesjasza

Biblia hebrajska zawiera wiele przepowiedni odnoszących się do oczekiwanego Mesjasza. Oczekujący go prorocy próbowali nawet ustalić czas jego przyjścia.

czytaj też