Strona główna Autorzy Posty przez Bolesław Parma

Bolesław Parma

Bolesław Parma
23 POSTY 0 KOMENTARZE
Absolwent Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i syna. Od 35 lat prowadzi działalność kaznodziejsko-duszpasterską w autonomicznych zborach protestanckich. Przez kilka lat prowadził ją również wśród osób uzależnionych od alkoholu. W 2000 r. rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Fakty i Mity”, która trwa aż do teraz. Owocem tej współpracy – artykułów, które ukazywały się w „FiM” – jest kilka książek: „Prawda o dogmatach Kościoła katolickiego”, „Przypowieści Jezusa”, „Niepokorni synowie Kościoła”, „Pytania dotyczące Biblii”, „Pytania i odpowiedzi”, „Biblia, wiara, religia” oraz „Świat i Kościół w proroczej perspektywie”. Pasjonuje go biblistyka, historia, archeologia, literatura. Urzeka piękno gór, lasów, przyrody. Wolne chwile lubi spędzać przy dobrym filmie, książce, muzyce. Amatorsko sam gra na gitarze i harmonijce ustnej. (Wspaniale śpiewa! Ma serce anioła i duszę czystą jak woda z najczystszego źródła – przyp. red.).

Politycy a religia

Jeden z Czytelników pyta: Czy właściwą rzeczą jest, aby politycy wspierali doktryny kościelne, gloryfikowali patronów i świętych oraz prowadzili kampanię upamiętniającą 100....

Klerykalizacja Polski

Według Encyklopedii PWN klerykalizm (łac. clericalis – duchowny) to kierunek dążący do zapewnieniaKościołowi decydującego wpływu na życie publiczne, polityczne, społeczne oraz...

Państwo a Kościół (2)

Od czasu, kiedy cesarz Konstantyn wyniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej, a biskupi Rzymu sformułowali teorię o nadrzędności władzy duchowej nad świecką, papiestwo dążyło do podporządkowania...

Państwo a Kościół (1)

Niektórzy klerykałowie wychodzą z założenia, że skoro związek religii z państwem istniał od zarania dziejów, to powinien pozostać nienaruszony, bo jest on podstawą europejskiej kultury i cywilizacji....

Dary duchowe

Zielonoświątkowcy i inni charyzmatyczni chrześcijanie twierdzą, że skoro Bóg się nie zmienia, to i dzisiaj mogą czynić to, co czynili apostołowie....

Zesłanie Ducha Świętego

Według Dziejów Apostolskich (2,1–21) wylanie Ducha Świętego, o którym mówi Księga Joela (3,1–2), zbiegło się z biblijnym świętem Szawuot, czyli Świętem...

Eliasz a dzień Pański

W końcowej części Księgi Malachiasza czytamy: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci...

W oczekiwaniu na Mesjasza

Biblia hebrajska zawiera wiele przepowiedni odnoszących się do oczekiwanego Mesjasza. Oczekujący go prorocy próbowali nawet ustalić czas jego przyjścia.

Maryja Królowa Polski

Kim była Maria, że została obwołana królową Polski? Kiedy, kto i w jakich okolicznościach o tym zdecydował? Czy nasz kraj coś...

Nienawidzę waszych świąt

Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary...

Mówiący obraz

…Czytając Nowy Testament natrafiłem na Księgę Apokalipsy. Zapamiętałem, że napisano tam o mówiącym obrazie, któremu ludzie oddawali cześć. Przypomniałem sobie o tym czytając czasopismo...

Pascha a Wielkanoc

Według Kościoła katolickiego Wielkanoc to najważniejsze „chrześcijańskie święto upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa. Święto to wiąże się z żydowską Paschą (hebr. pesach), gdyż według...

czytaj też

TW ksiądz

Ks. Jan Umiński, wynoszony na piedestał historii i traktowany jak bohater, „kapelan Solidarności”, był zarejestrowany w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Piotrkowie Trybunalskim jako...