Obrzezanie kojarzy się z mistycznym obrzędem praktykowanym w judaizmie. Zabiegowi temu poddaje się zazwyczaj nowo narodzonych chłopców, właśnie z powodów religijnych. Czy istnieją jednak inne przesłanki, dla których wykonuje się ten zabieg?

W Biblii pierwsze wzmianki o obrzezaniu znajdziemy w Księdze Rodzaju. Czytamy tam, że Bóg nakazał Abrahamowi, aby wszyscy jego domownicy płci męskiej zostali obrzezani, oczywiście z Praojcem na czele: „Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzezacie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być; I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje (…). Wtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu, i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał napletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek. Ismael zaś, syn jego, miał trzynaście lat, gdy obrzezano jego napletek. Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael. Wszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim” (Rdz 17,9–14; 23–27). Z tamtą chwilą narodził się zwyczaj, który do dziś praktykowany jest w Izraelu na znak przymierza z Bogiem.

Czy obrzezanie ma tylko duchowy wydźwięk? Badania naukowe dowodzą, że niesie wiele korzyści dla zdrowia i jakości życia seksualnego. Obrzezani mężczyźni są mniej narażeni na takie choroby, jak kiła, rzeżączka, a nawet AIDS. Odnotowano również, że partnerki obrzezanych mężczyzn rzadziej chorują na raka szyjki macicy. Istnieje również teoria, która głosi, że seks z obrzezanym mężczyzną może być… dłuższy. Dzieje się tak, ponieważ członek po usunięciu napletka staje się mniej wrażliwy na bodźce. Nie znaczy to jednak, że przestaje całkiem na nie reagować, ale do orgazmu dochodzi znacznie później, a co za tym idzie stosunek jest dłuższy.

Obrzezanie nie jest popularne w Polsce, być może za sprawą niemałej ceny, którą trzeba zapłacić za zabieg (1000–2000 zł). Jego pozytywne skutki dla zdrowia przeczą zarzutom, że jest tylko kolejnym „wymysłem” Pisma Świętego.

Facebook Comments