Po potopie ludzie dostali przyzwolenie na spożywanie mięsa. Jednak czy każde mięso jest dla nas dobre?

Nie. Biblia kładzie nacisk na uwzględnienie kilku zasad dotyczących jego spożywania. Po pierwsze, nie zaleca jedzenia mięsa z krwią, o czym pisaliśmy przed tygodniem. Po drugie, zabrania „gotowania koźlęcia w mleku jego matki” (Wj 23,19, por. Wj 34,26, Pwt 14,21). Przesłanie zaszyfrowane w tym zdaniu dotyczy zasady niełączenia mięsa z produktami mlecznymi. Dodajmy, że w judaizmie traktuje się tę zasadę z wielką powagą, a w środowiskach ortodoksyjnych kuchnia jest podzielona dosłownie na dwie części: „mięsną” i „mleczną”. Znaczy to tyle, że wszystkie sprzęty są podwójne: lodówka, zlew, naczynia itp.

Po trzecie, przedstawia również listę zwierząt, których spożywać nie należy. „Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. To są zwierzęta, które będziecie jeść: woły, owce i kozy, jelenie, gazele, daniele, kozice, antylopy, bawoły i sarny. Będziecie jedli każde bydlę, mające kopyto, rozszczepioną na dwoje racicę i przeżuwające połknięty pokarm. Ale spośród tych, które przeżuwają połknięty pokarm i mają kopyto rozszczepione, nie będziecie jedli: wielbłąda, zająca, świstaka, choć bowiem przeżuwają, jednak nie mają kopyta rozszczepionego. Będą one dla was nieczyste. Także i świnia, choć ma kopyto rozszczepione, ale ponieważ nie przeżuwa, będzie wam nieczysta. Jej mięsa jeść nie będziecie, ani jej padliny nie będziecie dotykać. To zaś będziecie jedli ze wszystkiego, co żyje w wodzie: wszystko, co ma płetwy i łuski, będziecie jedli. Lecz tego wszystkiego, co nie ma płetw i łusek, jeść nie będziecie. To jest dla was nieczyste. Wszelkie ptactwo czyste będziecie jedli; ale z nich nie będziecie jedli orła, sępa górskiego, orła morskiego, kani, sokoła i sępa, według ich rodzaju, i kruka według jego rodzaju, strusia, sowy, mewy ani jastrzębia według jego rodzaju, sójki, puszczyka, puchacza, pelikana, białego sępa, kormorana, bociana, czapli według jej rodzaju, dudka i nietoperza. Także każdy owad będzie wam nieczysty, nie będziesz go spożywać. Lecz wolno wam jeść wszelkie ptactwo czyste. Nie wolno wam jeść żadnej padliny (…)” (Pwt 14,3–21).

Lista tzw. zwierząt czystych i nieczystych jest długa i być może dla niektórych kontrowersyjna, ale wierzący powinni się jej podporządkować. „To jest prawo, dotyczące bydła i ptactwa (…), abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno” (Kpł 11,46–47). Warto zatem pomyśleć, czy nasza dieta nie wymaga przypadkiem zmian…

Jedno jest pewne: czy jemy mięso, czy też jesteśmy wegetarianami, to w jedzeniu zawsze warto zachować umiar, ponieważ Biblia przede wszystkim potępia obżarstwo, o czym pisał mędrzec Salomon: „Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach” (Prz 23,20–21).

Facebook Comments