Polscy faszyści błogosławieni

W styczniu 1924 r. opinią publiczną wstrząsnęły informacje o rozbiciu ugrupowania działającego pod nazwą Pogotowie Polskich Patriotów. Ta terrorystyczna organizacja, wzorująca...

Odrzucić konkordat

Ta lewicowa partia chłopska była zdecydowanie przeciwna działalności politycznej kleru i wywieraniu przezeń przymusu religijnego. Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”...

Dzieci skazane na śmierć

Oszczędzenie ciebie ze względu na wiek stwarzałoby – jak mówi prawo – zagrożenie dla społeczeństwa, gdyż byłoby popieraniem poglądu, że dzieci mogą popełniać...

Obrazoburca Wat

Pisarz i poeta Aleksander Wat należał do grupy radykalnych futurystów. Jego myśl oraz postawa polityczna zrosły się z komunizmem, który potem radykalnie odrzucił.

Czerwony intelektualista

Julian Brun był jednym z najciekawszych umysłów w kierownictwie KPP. Publicysta, krytyk literacki, historyk, w 1926 r. wydał głośną książkę pt. „Stefana Żeromskiego tragedia...

Łódzkie koło PZMW

Polski Związek Myśli Wolnej prowadził działalność w latach 1927–1936. Jednym z najważniejszych kół PZMW było koło łódzkie. 12 maja w...

Wolnomyślicielstwo proletariackie

W „czerwonej Łodzi” silniej niż w innych regionach Polski rozwinęło się radykalnie lewicowe wolnomyślicielstwo. W 1890 r. Łódź liczyła 125,5...

„Domek z kart”

Na krótko przed śmiercią, w roku 1940 Zegadłowicz napisał „Domek z kart” – pamfletowy dramat polityczny, demaskujący dwudziestolecie międzywojenne i społeczne...

Awantura nad trumną ateisty

Uroczystość miała być wyniosła. Kondukt pogrzebowy kroczył na cmentarz. Sztandary, wieńce, orkiestra… Chowany był jeden z ważniejszych mieszkańców miasteczka.

Inkwizytor międzywojennego Sejmu

Współtworzył polski skauting i zaprojektował harcerski krzyż. Do dzisiaj uchodzi za wzór cnót wszelkich i postać godną naśladowania przez patriotyczną młodzież. Mniej się mówi...

Dowódca dąbrowszczaków

Józef Strzelczyk był łódzkim robotnikiem, a w czasie wojny domowej w Hiszpanii dowódcą brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Urodził się 11 września...

Przywódcy Bundu

Wiktor Alter i Henryk Erlich byli w przedwrześniowej Polsce ideologami i przywódcami socjalistycznego Bundu. Obaj zostali zamordowani przez NKWD w sowieckich więzieniach.