Opublikowano nowe Roczniki Papieskie i statystyczne. Wbrew pozorom KK ma się dobrze.

Rocznik Papieski ukazuje się co roku, z niewielkimi przerwami, od połowy XIX w. Zawiera nazwy kościelnych jednostek administracyjnych, wykazy i obsady nuncjatur apostolskich, dane o męskich i żeńskich zakonach oraz zgromadzeniach zakonnych. Rocznik Statystyczny jest zaś publikacją, ukazującą się okresowo, zwykle co trzy lata, i dostarcza materiały statystyczne, dotyczące wszystkich wymiarów życia kościelnego, a więc m.in. liczby chrztów, małżeństw i pogrzebów oraz innych danych z podziałem na państwa.

Jak podaje KAI, tegoroczne Annuarium Statisticum Ecclesiae (ASE) obejmuje lata 2013–2018 i wskazuje, że liczba katolików na świecie wzrosła z 1 miliarda 254 milionów do 1 miliarda 329 milionów, czyli o 75 mln osób. Najwyższy odsetek katolików w stosunku do ogółu miejscowej ludności występował w tym czasie w Ameryce Północnej i Południowej. W skali globu wzrosła liczba biskupów z 5173 do 5377, ale w omawianym pięcioleciu nastąpił ogólnie spadek liczby księży diecezjalnych i zakonnych o 0,3 proc. Stały wzrost wykazuje posługa diakonów: w 2013 było ich 43 195, a pięć lat później już 47 504, a więc prawie 10 proc. więcej.

Ciągle natomiast spada, i to bardzo wyraźnie, liczba braci i sióstr zakonnych. W 2018 r. w Kościele powszechnym posługiwało 642 tys. zakonnic, podczas gdy pięć lat wcześniej było ich jeszcze prawie 694 tys. Największe spadki wystąpiły w Europie, o 15 proc. Tendencję spadkową wykazuje również liczba seminarzystów. W 2013 do kapłaństwa przygotowywało się na świecie 118 251 kandydatów, a pięć lat później – 115 800, a więc o 2 proc. mniej. Ogółem z zestawienia wynika, że pomimo wichrów i burz KK nadal ma się bardzo dobrze.

Facebook Comments