Gwałt na siostrze

Kodeks karny, art. 197 § 1, § 3 i § 4
„Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”; „Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 3) wobec (…) brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”

Sprawca: Amnon
Ofiara: Tamar
Czas: ok. X w. p.n.e.
Miejsce: Jerozolima
Motyw: zaspokojenie żądzy

Wyrok: śmierć z ręki Absaloma, brata Tamar

Skrócony opis:
Amnon zakochuje się w swojej siostrze Tamar. Jego chora „miłość” doprowadza go do obłędu, więc z pomocą przychodzi jego przyjaciel, Jonadab. Radzi, by Amnon podstępnie zwabił Tamar do siebie. Uczynił tak, jak doradził mu przyjaciel. Udając chorego, prosi Tamar o przygotowanie posiłku. Ta służy mu, niczego się nie spodziewając. Brat niespodziewanie łapie ją w objęcia i chce, by z nim współżyła. Tamar się broni, jednak Amnon nie przyjmuje jej sprzeciwu i gwałci ją.

Akta sprawy: 2 Sm 13,1–14
„(…) Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. Lecz Amnon miał przyjaciela imieniem Jonadab (…). I poradził mu Jonadab: Połóż się do swojego łóżka i udawaj chorego. A gdy przyjdzie twój ojciec, aby cię odwiedzić, powiedz mu: Pozwól, aby przyszła moja siostra Tamar i przygotowała mi posiłek, aby zrobiła dla mnie na moich oczach potrawę tak, żebym na to patrzył, tobym się posilił z jej ręki (…). Posłał tedy król do Tamar do jej mieszkania takie polecenie: Idź do domu Amnona, twojego brata, i przyrządź mu posiłek. I Tamar przyszła do domu Amnona, swojego brata, a on leżał w łóżku. Wzięła tedy ciasto, zamiesiła je na jego oczach, ugniotła i upiekła te placuszki. Potem wzięła patelnię i położyła je przed nim, lecz Amnon nie chciał jeść, ale rzekł: Niech wyjdą stąd wszyscy! Wszyscy więc od niego wyszli. Potem rzekł Amnon do Tamar: Zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z twojej ręki. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amnonowi, swemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: Chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro! Lecz ona mu odpowiedziała: Nie, bracie mój, nie zhańb mnie! (…) Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował”.

Facebook Comments