Oszustwa (6)

Kodeks karny, art. 286 § 1
„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”

Sprawcy: Ananiasz i Safira
Ofiary: apostołowie; inna, biblijna wersja, sugeruje, że sam Bóg (por. Dz 5,4)
Czas: ok. 34 r. n.e.
Miejsce: nieznane
Motyw: chęć przywłaszczenia sobie części pieniędzy ze sprzedaży posiadłości

Wyrok: śmierć (por. Dz 5,5;10)

Skrócony opis:
Ananiasz i Safira sprzedają posiadłość. Tworzyli oni społeczność chrześcijańską i zwyczaj nakazywał, aby całe pieniądze ze sprzedaży trafiły do apostołów, którzy mieli nimi rozporządzać i dać każdemu tyle, ile było mu potrzebne. Małżeństwo postanawia jednak zachować część pieniędzy w nadziei, że prawda nie wyjdzie na jaw. Apostoł Piotr demaskuje Ananiasza, mówiąc mu, że zgrzeszył przeciwko Bogu okłamując go. Po tych słowach Ananiasz pada martwy. Po kilku godzinach u apostołów zjawiła się również Safira, która nie wiedziała jeszcze, jaki los spotkał jej męża. Piotr zadaje jej to samo pytanie – za jaką cenę sprzedali posiadłość. Safira, idąc w ślady męża, skłamała i tak samo jak on wyzionęła ducha.

Akta sprawy: Mt 26,31–35, 69–75
„A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką. A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli”.

Facebook Comments