Możliwe, że Kopernik bardziej był kobietą niż… księdzem.

Ponad dwa lata na tabliczkach jednej z ulic w centrum Kielc widniała dumna nazwa jej patrona: Księdza Mikołaja Kopernika. Sęk w tym, że tytuł księdza polskiemu astronomowi nie przysługuje, gdyż był on zaledwie kanonikiem. Dziś już nikt nie wie, kto i dlaczego dopiął Kopernikowi księdza.

– To bardzo ważna postać historyczna, ale z sygnałów, które do mnie docierały, wynika, że był on kanonikiem, ale nie księdzem. W czasach mu współczesnych funkcja kanonika była czym innym, niż przyjęto to później – mówi w rozmowie z „GW” radna Anna Kibortt z klubu prezydenta Kielc Bogdana Wenty „Projekt Wspólne Kielce” i domaga się wykreślenia wspomnianej nazwy z oficjalnego rejestru miejskich ulic. – W żadnym z przeanalizowanych przeze mnie miast, gdzie są ulice Kopernika, nie występuje człon „ksiądz”. Od miejskich urzędników mam też informację, że podeszli poważnie do sprawy i kontaktowali się z muzeum w Toruniu. Tam również usłyszeli, że Kopernik nie był księdzem – dodaje.

Tak więc na najbliższej sesji miasto ma przygotować uchwałę pozbawiającą Kopernika… sutanny.

Facebook Comments