Fundacja Wolność od Religii napisała do dyrekcji warszawskiej szkoły, by powstrzymała praktykę pozyskiwania przez pedagogów ankiet na temat światopoglądu wyznawanego przez dzieci i ich najbliższych krewnych.

Szkoła Podstawowa nr 377 im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie wymaga od rodziców, żeby uzupełnili i dostarczyli ankietę „Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcję religii”. Formularz (właściwie ankieta) obliguje opiekunów do zapisania podopiecznych na religię, etykę lub niewyrażenia zgody na żadne z tych zajęć.

Wymuszanie na rodzicach takich deklaracji jest niezgodne z przepisami polskiego prawa. Konstytucja RP mówi, że „nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”. Również ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania mówi o „prawie do milczenia” w sprawach światopoglądowych.

Fundacja Wolność od Religii zainterweniowała więc i napisała list do dyrekcji placówki. Przypomniała w nim, że rodzice powinni samodzielnie dostarczyć deklaracje o udziale swoich dzieci w zajęciach religii lub etyki. Jeśli takie oświadczenie nie trafiłoby do dyrekcji, byłoby to równoznaczne z niezapisaniem podopiecznego na żadne ze wspomnianych zajęć. Dorota Wójcik, szefowa Fundacji, w rozmowie z nami przyznała, że podobne ankiety zdarzają się w innych placówkach oświatowych.

– Nie jest to może nagminne, bo blisko 10 lat w ramach naszych działań prowadzimy kampanię informującą rodziców i uczniów o ich prawach – mówi „FiM” działaczka na rzecz świeckiego państwa.

Nie tylko zabawy w uzupełnianie ankiet na temat światopoglądu są bezprawne. Podobnie zaklasyfikować należy wszelkie deklaracje, np. o nieuczęszczaniu na religię.

Facebook Comments
Poprzedni artykułOjciec Pedofil
Następny artykułOlać głos mniejszości
Norman Tabor
Urodziłem się w 1996 roku. Pochodzę z Wybrzeża i przez całe życie mieszkam w województwie zachodniopomorskim. Obecnie kończę studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. (Głęboko wierzy w to, że zdoła poprawić świat, ale młody wiek usprawiedliwia tę naiwność - przy. red.).