Ta lewicowa partia chłopska była zdecydowanie przeciwna działalności politycznej kleru i wywieraniu przezeń przymusu religijnego.

Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” powstało w grudniu 1915 r., a pod koniec 1918 r. liczyło już 18 tys. członków. Było ono partią chłopską, ale skupiło w swoich szeregach także znaczną grupę radykalnej inteligencji. Na czoło wysunęło walkę o umocnienie niepodległości kraju poprzez wprowadzenie demokratycznego ustroju. Wypracowane przez PSL „Wyzwolenie” koncepcje reform ustrojowych, agrarnych i oświatowych miały postępowy charakter. Jednak podejmowane próby ich wprowadzenia w II RP zakończyły się tylko częściowym powodzeniem.

W pierwszym dziesięcioleciu Polski niepodległej PSL „Wyzwolenie” odgrywało ważną rolę w jej systemie politycznym. Wierne swoim założeniom programowym przez cały okres działalności, poza pierwszymi dwoma rządami ludowymi i centrolewicowym rządem Wincentego Witosa, nie brało udziału w sprawowaniu władzy wykonawczej i pozostawało w opozycji do poszczególnych rządów. Miało znaczny udział w Sejmie Ustawodawczym, a także w Sejmach I i II kadencji. Poprzez swój klub poselski oddziaływało na kształt ustroju politycznego, funkcjonowanie władzy oraz kształt i zakres reform społeczno-gospodarczych. Większość kierownictwa PSL „Wyzwolenie”, a także rzesz członkowskich i zwolenników, wyznawała poglądy centrolewicowe. W partii działali również zarówno sympatycy ruchu komunistycznego, jak i piłsudczycy, którym bliskie były założenia doktryny socjalistycznej. Byli w jej szeregach masoni, a nawet zwolennicy monarchizmu. Z ruchem tym związana była ideowo wybitna pisarka Maria Dąbrowska (1889–1965). W chwili powstania Stronnictwa Dąbrowska weszła w skład utworzonego organu prasowego PSL – „Polska Ludowa”.

Dalsza część artykułu dostępna dla posiadaczy prenumeraty cyfrowej. Wykup dostęp już za 4 zł!
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do treści na 7 dni za 4 zł.
Pełny dostęp do treści na 30 dni za 15 zł.
Pełny dostęp do treści na 90 dni za 40 zł.
Pełny dostęp do treści na 180 dni za 70 zł.
Odblokuj na 7 dni
Odblokuj na 30 dni
Sprawdź
Odblokuj na 90 dni
Odblokuj na 180 dni
Odblokuj
Anuluj

Facebook Comments
Poprzedni artykułLipa…
Następny artykułJak nie staniesz, Duda z tyłu
Teolog protestancki i publicysta. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest magistrem teologii ewangelickiej. Z „FiM” współpracuje od 2003 r. Jego zainteresowania koncentrują się wokół Biblii i aktualnych wydarzeń. Mieszka w Krośnie na Podkarpaciu, więc często korzysta z uroku pobliskich Bieszczadów i Beskidu Niskiego. („Guru” polskich ateistów – przyp. red.).