W ekspresowym tempie powołano pierwszego członka rządowej komisji ds. pedofilii, która osiem miesięcy funkcjonowała wyłącznie na papierze.

„15 maja Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powołał dr. hab. Błażeja Kmieciaka na stanowisko członka Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15” – informuje na swojej stronie Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

O nominacji opinia publiczna została poinformowana dopiero 18 maja. Kmieciak to pierwszy członek tej powstałej w połowie 2019 r., tuż po emisji dokumentu „Nie lękajcie się”, rządowej komisji, która jeszcze do ubiegłego tygodnia była widmem. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, wcześniej był ekspertem rzecznika praw pacjenta do spraw bioetycznych i członkiem Zespołu do spraw Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Biuro rzecznika nie wspomina jednak o tym, że jest on także najważniejszym ekspertem betonowej, katolickiej fundacji Ordo Iuris, walczącej o zakaz prawa do aborcji i o zakaz edukacji seksualnej. W fundacji piastuje funkcję koordynatora Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

– Ufam, że dzięki takim bezkompromisowym ekspertom jak dr hab. Błażej Kmieciak każdy sprawca, któremu dotąd udawało się uniknąć sprawiedliwości, w końcu odpowie za swoje czyny. Nie będzie taryfy ulgowej dla żadnej osoby, dla żadnego środowiska. Pedofilia to zbrodnia, którą trzeba wypalić rozgrzanym żelazem – uważa rzecznik praw dziecka. – Wierzę, iż Państwowej Komisji uda się wyjaśnić wszystkie przypadki nadużyć seksualnych wobec dzieci – dodaje.

A my w to nie wierzymy, bo żeby coś osiągnąć, trzeba tego chcieć…

Facebook Comments