Według Dziejów Apostolskich (2,1–21) wylanie Ducha Świętego, o którym mówi Księga Joela (3,1–2), zbiegło się z biblijnym świętem Szawuot, czyli Świętem Tygodni, i zapoczątkowało nowy okres w dziejach chrystianizmu.

Wraz z tym wydarzeniem, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, rozpoczęła się bowiem nowa epoka w historii zbawienia. Epoka, w której ożywieni Duchem Świętym wyznawcy Jezusa rozpoczęli głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Ale czy przepowiednia Joela dotyczyła tego właśnie wydarzenia i tego święta?

Święto Tygodni

Przypomnijmy najpierw, co o Święcie Tygodni, zwanym też Zielonymi Świętami, które wypadało pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy, mówi Tora. Oto jeden z tekstów: Odliczysz sobie siedem tygodni (…) i będziesz obchodził Święto Tygodni na cześć Pana, Boga twego, z dobrowolnymi szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój. W miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem, Bogiem twoim, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są pośród was. I będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, więc będziesz przestrzegał i wykonywał te przepisy (Pwt 16,9–12).
Z przytoczonego tekstu wyraźnie wynika, że Święto Tygodni ustawicznie ma przypominać Żydom o ich wyjściu z Egiptu. Jest też świętem dziękczynnym za pierwsze plony, a także świętem upamiętniającym nadanie Prawa na górze Synaj i dlatego aż do dziś podczas tego święta Żydzi odczytują Dziesięcioro Przykazań, pierwszy rozdział z Księgi Ezechiela oraz Księgę Rut. Zielone Święta są więc ściśle powiązane z przymierzem Boga z Izraelem, a nie z wylaniem Ducha Świętego.

Dalsza część artykułu dostępna dla posiadaczy prenumeraty cyfrowej. Wykup dostęp już za 4 zł!
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do treści na 7 dni za 4 zł.
Pełny dostęp do treści na 30 dni za 15 zł.
Pełny dostęp do treści na 90 dni za 40 zł.
Pełny dostęp do treści na 180 dni za 70 zł.
Odblokuj na 7 dni
Odblokuj na 30 dni
Sprawdź
Odblokuj na 90 dni
Odblokuj na 180 dni
Odblokuj
Anuluj

Facebook Comments
Poprzedni artykułDowódca dąbrowszczaków
Następny artykułSałata rzymska
Absolwent Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki i syna. Od 35 lat prowadzi działalność kaznodziejsko-duszpasterską w autonomicznych zborach protestanckich. Przez kilka lat prowadził ją również wśród osób uzależnionych od alkoholu. W 2000 r. rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Fakty i Mity”, która trwa aż do teraz. Owocem tej współpracy – artykułów, które ukazywały się w „FiM” – jest kilka książek: „Prawda o dogmatach Kościoła katolickiego”, „Przypowieści Jezusa”, „Niepokorni synowie Kościoła”, „Pytania dotyczące Biblii”, „Pytania i odpowiedzi”, „Biblia, wiara, religia” oraz „Świat i Kościół w proroczej perspektywie”. Pasjonuje go biblistyka, historia, archeologia, literatura. Urzeka piękno gór, lasów, przyrody. Wolne chwile lubi spędzać przy dobrym filmie, książce, muzyce. Amatorsko sam gra na gitarze i harmonijce ustnej. (Wspaniale śpiewa! Ma serce anioła i duszę czystą jak woda z najczystszego źródła – przyp. red.).